Waarom coaching of therapie?

Waarom coaching en geen therapie?

Waarom coaching en geen therapie is een veelgestelde vraag. Om dit uit te leggen is het verschil tussen beide een belangrijk onderscheid. Hieronder in deze blog leggen we het verschil uit en wanneer je kunt kiezen voor therapie en wanneer voor coaching!

Verschillen psycholoog, psychotherapeut en coach

Vaak krijg ik de vraag wat eigenlijk het verschil is tussen een psycholoog, psychotherapeut en een coach. Naast de verschillen in opleiding, de bescherming van het beroep en mogelijke kosten en declaratiemogelijkheden, wil ik het in deze blog vooral hebben over de verschillen in aanpak. Zodat je een bewuste keuze kunt maken als je erover nadenkt om met therapie of coaching te starten.

Wat is het verschil tussen therapie & coaching?

Het belangrijkste verschil tussen een therapeut en een coach, is goed uit te leggen met behulp van een metafoor. Bijvoorbeeld: Je hebt een kapotte auto en je wilt dat deze zo snel mogelijk gerepareerd wordt. Een coach begeleidt jou bij het leren hoe je de auto kunt repareren. En een therapeut laat jou ontdekken hoe de auto kapot kon gaan.

Wat doet de psycholoog?

De psycholoog is een therapeut, je bent bij een psycholoog in therapie. Hoofdtaken van de psycholoog zijn het vaststellen van de diagnose en behandeling van je klachten. De psycholoog richt zich hierbij op psychische problemen die het leven in het heden beperken. Het gaat daarbij om bepaald gedrag. Je bezoekt een psycholoog voor bijvoorbeeld verslavingsproblematiek, angst, onzekerheid, een depressie of somberheid. Bij therapie richten jij en je psycholoog zich op het verleden. Probeer jullie de oorzaak van jouw probleem te achterhalen, kom je tot meer zelfinzicht om je vanuit daar te ontwikkelen. De psycholoog is een gedragsdeskundige en onderzoekt met jou samen hoe bepaald gedrag is ontstaan, waar de kern zit en hoe het in stand blijft. Dit inzicht zal je helpen verandering door te voeren.

Wat doet de psychotherapeut?

Een psychotherapeut is een psycholoog die zich heeft gespecialiseerd als psychotherapeut. De psychotherapeut richt zich heel specifiek op de behandeling van psychische problematiek die het leven van de patiënt belemmert. De problematiek is vaak geworteld in de persoonlijkheid van de patiënt en is daardoor vaak sterk verweven met diens relationele context. De psychotherapeut is in staat om de relatie tussen de persoonlijkheid van de patiënt en diens relationele context te verduidelijken.

De behandeling kan er vervolgens op gericht zijn meer begrip voor deze context te krijgen en eventueel veranderingen aan te brengen. De complexiteit van de problematiek die een psychotherapeut behandelt, onderscheidt zich daarmee van enkelvoudige, recent ontstane problemen die een psycholoog in de eerste lijn in een beperkt aantal sessies behandelt. De psychotherapeut biedt een behandeling die vaak intensiever en langduriger is dan die van de psycholoog. Vaak liggen negatieve ervaringen in het verleden aan de problemen ten grondslag.

Wat kan een coach voor je betekenen?

Een coach begeleidt jou om antwoorden te vinden op vragen die gaan over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Vragen van de coach komen voort uit de positieve psychologie: het denken in mogelijkheden en het verkennen van de toekomst. Daarbij komen alle aspecten van het leven naar voren, zakelijk en privé. Het gaat over je passies, gelukkig zijn en een goede en gezonde balans. De onderwerpen worden besproken binnen de context van je gehele leven. Als er vanuit het verleden iets is dat nu nog remmend werkt, is daarvoor zeker aandacht maar het is een zijstapje in de sessie. Je leeft immers nu en rest van je leven ligt voor je, daar wil je graag gelukkig zijn.

Bij coaching richt je je dus juist op het nu – het heden en de toekomst. Ben je grensverleggend bezig creëer je een wenselijke situatie en/of streef je een specifiek doel na. Dit doel kan zijn inzicht te verwerven in bepaalde problematiek, keuze(s) maken, plannen maken of onderzoeken wat je roeping is. Maar ook bijvoorbeeld: competentieontwikkeling, de balans tussen werk en privé, omgaan met taakomvang en werkdruk, grenzen stellen of loopbaanwensen in kaart brengen. Je creëert zo een groter bewustzijn van jouw eigen denken en handelen en meer begrip voor je eigen situatie en omstandigheden.

Wanneer coaching?

In welke situaties past coaching het beste bij jou?

 • Inzicht wilt krijgen in je kernwaarden, roeping en dromen;
 • Als je inzicht wilt krijgen in jouw eigen doelstellingen en wensen;
 • Je stress wilt beperken in het dagelijks leven;
 • (meer) Balans zoekt tussen werk en privé;
 • Bewust van jezelf wilt worden;
 • Jouw motivatie en zelfdiscipline wilt verbeteren.

Wanneer is therapie geschikt voor jou?

Wanneer is therapie het meest geschikt voor jou? Therapeuten zijn gespecialiseerd op een bepaald gebied zoals:

 • Verslaving;
 • Geestesziektes;
 • Depressie;
 • Angsten;
 • Slaap –of eetproblemen;
 • Trauma;
 • Persoonlijkheidsstoornissen.

Hoe maak je de juiste keuze?

Wanneer je het eigenlijk allemaal best goed voor elkaar hebt, maar op een afgebakend vlak ondersteuning nodig hebt, zoals bijvoorbeeld t.a.v. uitstelgedrag of keuzestress, dan valt dat wat mij betreft meer onder coaching. Als je dealt met een probleem waar je al je leven lang mee worstelt (bv. een negatief zelfbeeld) of met een recent probleem waar jouw welzijn onder te lijden heeft (bv. paniekaanvallen waardoor je niet meer naar buiten durft, of een verslaving waar je maar niet vanaf komt) dan zou ik je doorverwijzen naar een psycholoog voor therapie.

Wat zijn de overeenkomsten tussen coaching en therapie?

Allereerst de overeenkomsten. Therapeuten en coaches hebben namelijk ook duidelijke overeenkomsten. Beiden werken met mensen en luisteren en praten over de uiteenlopende hulpvragen van hun cliënten. Ze werken allebei voornamelijk één op één met coachees. Hierbij is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht waarbij verschillende gesprekstechnieken worden toegepast. Hun gemeenschappelijke uitgangspunt is het veranderen van gedrag. Dit kan lastig zijn, aangezien wij door het verleden vaste gedragspatronen gevormd hebben.

Wanneer kies je voor therapie?

Een therapeut is iemand die mensen helpt met psychische problemen en het verwerken van heftige problematiek. Vaak ga je naar een therapeut als het niet lukt om zelf stappen te zetten en je functioneren in het dagelijks leven ernstig is verstoord. Therapie helpt je doorgaans van een 1 naar een 6.

Wanneer ga je naar een coach?

Een coach kan je helpen van een 4 naar een 10. Je hebt wel last van klachten waardoor je aan de slag wilt maar je voelt kracht om dingen aan te pakken en wilt hier wat goede hulp bij. Voorbeelden zijn stress, levensvragen en weten wat je wilt met je loopbaan. Je kan je hierdoor hartstikke rot voelen maar het je zit niet op een ”2”. Het uitgangspunt bij coaching is dat iedereen alle talenten in zich heeft, maar er vaak onvoldoende gebruik van maakt. Hierdoor is men minder effectief of gelukkig. Een coach zorgt ervoor dat een persoon zijn/haar krachten optimaal benut en fungeert als een klankbord en katalysator, waardoor mensen kunnen groeien en met meer voldoening en plezier in balans kunnen leven.

Verschil in visie tussen coaching en therapie.

Therapie gaat ervan uit dat gedrag wordt gevormd door aspecten uit het verleden. De therapeut probeert te blijven graven in het verleden, totdat verklaard is waardoor het hedendaagse gedrag zich op deze manier uit. Deze trajecten kunnen lang duren. Aangezien mensen zich graag achter het verleden schuil houden, kan spitten in het verleden nog moeilijker zijn. De coach hanteert hiervoor echter een andere visie, namelijk een toekomstgerichte visie. De coach heeft meer een hands-on mentaliteit waarin hij/zij bekijkt wat er in het hier en nu gebeurt, om de toekomst te veranderen. Wat zijn belemmerende of juist motiverende aspecten voor het gedrag dat veranderd moet worden? Hierbij vraagt de coach een actieve houding van de coachee, zodat hij/zij via reflectie op het eigen gedrag zelf tot inzichten kan komen. De coach helpt de coachee om zichzelf weer te helpen ander gedrag aan te leren of verbeteren. Deze trajecten duren vaak minder lang dan bij een therapeut, aangezien coaching is gericht op het aanpakken van problemen die direct resultaat boeken.

Wat is de behandelmethode van een therapeut?

Een therapeut geeft therapie: gesprekken die je met een therapeut voert dienen voor het werken aan een oplossing bij psychische problemen. De therapeut richt zich in de gespreksvoering voornamelijk op het oorspronkelijke onderliggende probleem. Hierbij wordt gericht op specifieke matige tot ernstige problemen, zoals depressies of trauma’s. Kamp je bijvoorbeeld met een verslaving? Of heb je hulp nodig bij het aanpakken van je angst en onzekerheid omdat deze zodanig in je leven aanwezig zijn dat ze je leven momenteel beperken? De therapeut is gedragsdeskundige en onderzoekt tijdens de behandeling met jou hoe bepaald gedrag is ontstaan, hoe het in stand blijft en hoe het veranderd kan worden. Veelvoorkomende soorten van therapie zijn cognitieve therapie, gedragstherapie, cliëntgerichte therapie en psychoanalyse.

Wat is de methode van aanpak van een coach?

Een coach geeft coaching: een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Hierbij wordt ondersteuning geboden in globale levenssituaties door het verbeteren van prestaties en het creëren van wenselijke situaties. Zit je in een verandering en ben je aan het heroriënteren op levensvragen en werk? Hulp nodig op het gebied van werk-privé balans en persoonlijke ontwikkeling? De nadruk ligt op het creëren van psychologische flexibiliteit waarbij u beter om kunt gaan met verrassingen en ingrijpende veranderingen in uw leven. Ook wanneer u worstelt met interne angsten, depressie of burn-out klachten, bent u bij coaching op de juiste plek. Het opdoen van nieuwe inzichten en ervaringen staat centraal, waarbij de opgedane kennis direct kan worden toegepast in het dagelijkse leven. Veelvoorkomende soorten van coaching zijn loopbaancoaching, stress coaching, management coaching, burn-out coaching, competentie coaching en teamcoaching.

Wat past het beste bij jou op dit moment?

Hoewel de coach en de therapeut dus verschillen in aanpak van het probleemgedrag, willen zij beiden het gedrag verbeteren of veranderen. Welke aanpak past bij jou?

Coaching is GEEN therapie! 

Coaching gaat niet om repareren of helen van mensen. Sterker nog, de meeste mensen die een coach inschakelen zijn al erg succesvol. Echter, in hun succes realiseren ze zich dat ze nog succesvoller kunnen zijn als ze een aantal aanpassingen maken in hun leven. Een coach helpt je om dat te bereiken. Een therapeut kijkt met name naar het verleden om te kijken hoe je beter in het hier en nu kan functioneren. Een coach kijkt naar het hier en nu om te kijken naar je doelen en hoe je die in de toekomst kan bereiken.

Coaching gaat niet om gezellige gesprekken over koetjes en kalfjes!

De gesprekken kunnen uiteraard af en toe bijzonder leuk zijn maar het is de taak van de coach om je vooruit te helpen op een manier die overeenkomt met wie je bent en wat je wilt – op het werk en in je prive leven. Het doel van coaching is dan ook het faciliteren van het zelf leren, ervaren en blijvende verandering. Dus het coachgesprek moet zowel relevant zijn als iets bij je te weeg brengen. Coaching gaat niet om het geven van antwoorden. Het gaat om het jou helpen vinden van je eigen antwoorden. Het gaat echt om jou helpen beter te communiceren met jezelf want als je dat doet werk je op een natuurlijke manier beter en slimmer waardoor je beter presteert. 

Dit doet een therapeut.

Een therapeut richt zich hoofdzakelijk op de problemen uit het verleden die je op dit moment tegenhouden. De consultant analyseert de problemen die er zijn en geeft advies over wat er gedaan kan worden om de problemen op te lossen.  Wanneer de focus ligt op de oplossingen, op nieuwe mogelijkheden en ideeën gecombineerd met het vertellen dan spreken we van trainen, onderwijzen of doceren. Bij mentoring worden uit eigen ervaring tips en adviezen gegeven en mensen de weg getoond wanneer ze vastlopen. Wanneer op zoek gegaan wordt naar mogelijkheden door vragen te stellen en zelf een oplossing te bedenken, dan is er sprak van oplossingsgericht coachen.

Conclusie waarom coaching en geen therapie?

Met coaching doe je aan persoonlijke gedragsverandering om verder te komen. Met therapie ben je bezig om niet verder weg te raken van jezelf. Therapie gaat niet zonder coaching en coaching niet zonder een stukje therapie. Dus neem de stap en laat je coachen voor je eigen groei door onze en erkende NOBCO/NIP/NOLOC coaches. Ga jij voor de 8 of hoger kies dan voor coaching!

Enthousiast geworden? Neem dan contact op en maak een afspraak voor een gratis intake en kennismakingsgesprek.

Dit artikel over Waarom coaching en geen therapie? Is geschreven door Virgil

Bericht Delen

ONTWIKKEL

JEZELF

IK WIL GRAAG DE WHITEPAPER ONTVANGEN.

Download white paper ‘Datagedreven besluitvorming’

wij ontwikkelen groei samen met jou

Steyn&Allberg maakt gebruik van cookies

Welkom! Leuk dat je interesse hebt in onze diensten. Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren en doorgaan’ te klikken ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.