Voortgangscontrole (beheersmatig) competentie 42

Voortgangscontrole als competenties is qua ontwikkelbaarheid gemiddeld. Het gaat over processen, taken en activiteiten monitoren en bewaken en zo nodig bijstellen om de doelen te bereiken.

Wat is voortgangscontrole?

Wat is een voortgangscontrole? De competentie voortgangscontrole zegt iets over of je actief de voortgang van activiteiten of taken bewaakt en controleert. Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: “Wanneer er knelpunten ontstaan in een planning, signaleer ik die tijdig”.

Waarom is voortgangscontrole belangrijk?

Soms ontkom je er niet aan en moet je als baas controleren wat je medewerkers doen of hebben gedaan. Met voortgangscontrole kan je nagaan of jij en jouw medewerkers op de goede weg zijn. Door controle op een goede manier aan te pakken voorkom je dat je als leidinggevende overkomt als schoolmeester of politieagent.

Hoe bewaak je de voortgang?

Voortgangsbewaking is een competentie

 1. vooruitdenken en anticiperen.
 2. activiteiten of processen wegzetten in de tijd.
 3. zicht hebben op realistische planning en uitvoer van taken.
 4. tijd nemen voor de eigen evaluatie van het proces of het project versus meetmomenten inplannen en evaluatiemomenten plannen met anderen.

JUNIOR GEDRAGSKENMERKEN voortgangscontrole

 • Heeft overzicht over lopende zaken en zorgt dat deadlines gehaald worden.
 • Schept orde en regelmaat in het werk.
 • Controleert de voortgang en onderneemt actie indien de planning niet wordt gerealiseerd.
 • Beheert de tijd met betrekking tot het vastgelegde tijdspad in de planning.
 • Speelt in op mogelijke verstoringen van de voortgang door voorzorgsmaatregelen te
 • nemen.

MEDIOR GEDRAGSKENMERKEN voortgangscontrole

 • Formuleert concrete doelstelling in de vorm van meetbare resultaten.
 • Stelt procedures op om de voortgang van eigen en gedelegeerde werkzaamheden te
 • controleren.
 • Organiseert follow-up activiteiten voor uitgezette activiteiten.
 • Anticipeert op knelpunten en belemmeringen in samenhang met andere processen,
 • projecten of afdelingen.
 • Komt met voorstellen om bij te sturen.

SENIOR GEDRAGSKENMERKEN voortgangscontrole

 • Zorgt dat hij/zij goed geïnformeerd is over de voortgang van zaken.
 • Bewaakt of de organisatie zich op de uitgezette koers bevindt.
 • Onderneemt actie wanneer de voortgangsinformatie ontoereikend is of achterwege blijft.
 • Stelt benchmarks op om de voortgang van activiteiten te kunnen vergelijken.
 • Stelt meetbare kwaliteitsnormen op en controleert in hoeverre deze normen worden
 • gehaald.

Bericht Delen

ONTWIKKEL

JEZELF

IK WIL GRAAG DE WHITEPAPER ONTVANGEN.

Download white paper ‘Datagedreven besluitvorming’

wij ontwikkelen groei samen met jou

Steyn&Allberg maakt gebruik van cookies

Welkom! Leuk dat je interesse hebt in onze diensten. Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren en doorgaan’ te klikken ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.