Visie (resultaat) competentie 41

Visie als competentie ontwikkelbaarheid = moeilijk. Het betreft een competentie die zorgt dat je afstand neemt van de dagelijkse praktijk en een beeld en strategie ontwikkelt voor de lange termijn.

Wat is visie?

Het is het beeld of de verwachting die een organisatie heeft van de toekomst. Visie komt van het Latijnse “videre” dat “zien, inzien, inzicht hebben” betekent. Het gaat bij het formuleren van een visie om het gezamenlijk vaststellen van een toekomstbeeld en de gedroomde positie van de organisatie daarin.

Wat is een ander woord voor visie?

standpunt (zn) : bewering, convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, gezindheid, houding, ingesteldheid, instelling, inzicht, mening, oogpunt, oordeel, opinie, opstelling, optie, opvatting, overtuiging, perspectief, platform, positie, stelling, stellingname, uitgangspunt, zienswijze.

Wat zijn voorbeelden van een Visies?

Voorbeelden van grote bedrijven zoals Nike: ”Alles doen wat mogelijk is om het potentieel van de mens te vergroten” LinkedIn: ”Economische kansen creëren voor elk lid van de wereldwijde beroepsbevolking door het ontwikkelen van ’s wereld eerste Economic Graph”

JUNIOR GEDRAGSKENMERKEN Visie

 • Is op de hoogte van de visie, missie en strategie van de organisatie.
 • Weet visie, missie en strategie te vertalen naar het dagelijks werk.
 • Verdiept zich in ontwikkelingen die van invloed zijn op het eigen vakgebied.
 • Overziet mogelijkheden en uitdagingen voor nu en in de toekomst.
 • Neemt de tijd om zich een beeld te vormen van de toekomst.

MEDIOR GEDRAGSKENMERKEN Visie

 • Draagt een inspirerende visie op het werk en de toekomst van de organisatie uit.
 • Houdt met acties in het hier en nu, rekening met de effecten op de langere termijn.
 • Ontwikkelt beleid- en werkplannen voor de langere termijn.
 • Is voorbereid op kansen en mogelijkheden die in de toekomst kunnen ontstaan.
 • Vertaalt trends en ontwikkelingen in het vakgebied naar ideeën en voorstellen voor de organisatie.

SENIOR GEDRAGSKENMERKEN Visie

 • Gaat uit van sterktes en zwaktes van de organisatie bij het bepalen van lange termijn doelen.
 • Houdt rekening met te verwachte ontwikkelingen, waardoor er richting gegeven kan worden
 • aan de te varen koers.
 • Houdt bij het ontwikkelen van een strategie rekening met mogelijke afbreukrisico’s.
 • Vertaalt de grote lijnen voor de toekomst naar soms ingrijpende beslissingen en acties voor
 • de organisatie.
 • Stimuleert en faciliteert anderen om bij te dragen aan lange termijn beleidsvorming.

Bericht Delen

ONTWIKKEL

JEZELF

IK WIL GRAAG DE WHITEPAPER ONTVANGEN.

Download white paper ‘Datagedreven besluitvorming’

wij ontwikkelen groei samen met jou

Steyn&Allberg maakt gebruik van cookies

Welkom! Leuk dat je interesse hebt in onze diensten. Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren en doorgaan’ te klikken ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.