Hoe creëert u veiligheid in uw organisatie!

Veiligheid vertrouwen verbinding en vrijheid. Het zijn veel besproken thema’s bij veel organisaties. Meestal is de basis dat men onderling niet goed communiceert. Dit leidt tot bijvoorbeeld omzet vermindering. Juist dat is wat we samen met u kunnen aanpakken. Door te starten dat uw team of organisatie zich weer veilig en vertrouwd te voelen. Op basis van veiligheid en vertrouwen uit te bouwen naar verbinding en uiteindelijk maximale vrijheid in je werk te kunnen ervaren. dat is toch wat je wilt!

De 7 tips voor meer veiligheid in je organisatie

Psychologische veiligheid speelt een grote rol in team en organisatie prestaties. Wanneer er geen gevoel van psychologische veiligheid bestaat, dan presteert het team niet optimaal. Google, het bedrijf dat een goede team en organisatie structuur in huis heeft, zocht eens uit welke factoren een rol spelen bij het creëren van een effectief team. Zij kwamen tot een aantal sleutel factoren, waar psychologische veiligheid één belangrijke is. Hieronder geven we7 tips om de psychologische veiligheid in een team of organisatie te vergroten.

1. Toon betrokkenheid

Je kunt de psychologische veiligheid vergroten door meer betrokkenheid naar elkaar toe te tonen. Vertelt iemand iets? Geeft dan aan dat het interessant is en vraag of deze persoon hier meer over kan vertellen. Dit geeft iemand het vertrouwen om vrijuit te kunnen spreken.

2. Vat discussies samen

Heeft er een onderlinge discussie plaatsgevonden binnen het team? Dan is het goed om binnen het team samen te vatten wat er allemaal gezegd is. Dit geeft mogelijkheden om nog eens ergens op in te haken, maar het laat ook zien dat er echt naar iedereen geluisterd is.

3. Vermijd vingerwijzen

Vingerwijzen, ofwel de schuld bij een ander leggen, is iets wat we allemaal goed kunnen. Het is dan ook makkelijk. Dit zorgt echter wel voor tijdverspilling en je wilt natuurlijk minder tijdverspilling binnen het team. Wil je tijd winnen? Stop dan met vingerwijzen en draag oplossingen aan. Dit verhoogt direct het gevoel van psychologische veiligheid.

4. Wees dankbaar

Effectief samenwerken betekent dat je elkaar helpt. Je functioneert als team, als één, en dit betekent dat er altijd dingen zijn om dankbaar voor te zijn. Door dit uit te spreken naar elkaar toe groeit het vertrouwen. De teamleden voelen zich hierdoor comfortabeler bij elkaar, waardoor de teamprestaties verbeteren.

5. Deel informatie

Kennis, ervaringen, informatie.. We hebben ze allemaal en voor iedereen zijn ze anders. Je kunt veel van elkaar leren. Breng daarom je kennis, ervaringen en informatie over op het team, zodat iedereen van elkaar kan leren. Het laat de psychologische veiligheid groeien, doordat er gecommuniceerd wordt op een persoonlijker niveau.

6. Stel hulp en open vragen

Deze tip sluit aan op de vorige tip. Als je iets niet weet, vraag het aan je teamleden. Dit levert je natuurlijk veel tijdwinst op, want je hebt direct je antwoord. Er is altijd wel iemand die het wel weet en die de informatie met jou kan delen. Daarnaast geeft het aan dat je op je teamleden vertrouwt. Zij helpen je immers verder als jij het even niet weet. Dit vergroot de psychologische veiligheid.

7. Wees interactief

Zorg ervoor dat je als team of organisatie lid altijd écht deel uitmaakt van het team. Dit geldt natuurlijk voor alle teamleden. Bied goede input binnen het team, stel je interactief op en laat zien dat je aandacht hebt voor wat er in het team en met de teamleden gebeurt.

Een beter time management

Natuurlijk draagt een optimaal time management ook bij aan het bereiken van de beste teamprestaties. Je kunt eens met het hele team een time management cursus volgen. Hiervoor ben je bij Het Effectieve Werken natuurlijk van harte welkom. Voor meer informatie of advies kun je vrijblijvend contact opnemen.

Vertrouwen opbouwen binnen teams en organisaties

In gezonde organisaties is vertrouwen. Vertrouwen is de basis voor goed functioneren, goed resultaat en hogere prestaties. Vertrouwen bevordert open communicatie, gezonde werkrelaties, een sfeer van feedback geven en ontvangen en het draagt bij aan werkplezier en bevlogenheid van medewerkers en teamleden.

Het fundament voor prestaties

Veiligheid en vertrouwen zijn de fundamenten binnen ieder team of organisatie. Het is de eerste fase in het proces van teamontwikkeling. Is er vertrouwen binnen jouw team? Dan zie je het volgende gedrag:

 • Teamleden durven open te spreken over hun kwaliteiten maar ook over hun valkuilen, zwakheden en fouten
 • ze durven feedback te geven maar ze kunnen ook feedback ontvangen
 • teamleden veroordelen elkaar niet en ze zullen zich niet snel aangevallen voelen
 • er is geen cultuur van verontschuldigen, excuses of afrekenen wanneer er iets fout gaat
 • medewerkers benutten elkaars kwaliteiten

Interventies

Wil je werken aan het versterken van onderling vertrouwen binnen je team? Er zijn meerdere interventies mogelijk:

 • Coaching en team coaching: wanneer er gebrek aan vertrouwen is en er onderlinge spanningen zijn
 • Training samenwerking verbeteren
 • Programma’s gericht op team en organisatie ontwikkeling

Hoe bepaal je welke interventie je inzet? Dat hangt af van de vraag en situatie. Bel ons gerust voor advies.

Hoe creëer je vertrouwen?

Makkelijk gezegd creëer veiligheid en vertrouwen! Vertrouwen lijkt een ongrijpbaar fenomeen: iets waar je moeilijk de vingers achter kunt krijgen. Zodra je er aandacht aan moet geven, is er blijkbaar iets mis. Dat is in het vertrouwen van relaties op het thuisfront niet anders. Zodra er in uw privérelatie over vertrouwen moet worden gesproken, blijkt in negen van de tien keer dat er gebrek aan vertrouwen is. Vertrouwen is namelijk een gevolg. Wat is er nodig om vertrouwen te creëren binnen uw organisatie?

4 stappen om vertrouwen binnen een organisatie op te bouwen

 • Richting: allereerst moet er duidelijkheid zijn over de richting: waar gaan we als organisatie of als team naar toe?  Je komt dan terecht op onderwerpen als: visie, missie, strategie en doelstellingen.
 • Resultaat: wat wordt er van mij verwacht? Met andere woorden: welke prestaties worden van de medewerker verwacht? Wat zijn de individuele doelen van de medewerker? Wat voor verwachtingen hebben wij van elkaar? Verwachtingen managen is daar een belangrijk woord bij.
 • Processen: hoe gaan we het doen? Als de doelen duidelijk zijn en we weten wat we van elkaar verwachten dan rest de vraag: hoe gaan we het doen?
 • Relatie: aandacht en tijd voor de medewerker, aandacht voor individuele ontwikkeling van de medewerker, waardering tonen etc. Wij starten meestal hier omdat de mens de motor is in iedere organisatie en dat iedere medewerker vanuit zijn of haar goede intentie handelt.

Invloed op prestaties

Een open sfeer van veiligheid en vertrouwen heeft invloed op de werkprestaties. Moeilijkheden kunnen gemakkelijker worden besproken, problemen worden sneller opgelost. Mensen komen in de flow en gebruiken positieve energie om hun doelstellingen te realiseren (in plaats van bezig te zijn met allerlei randzaken. Ziekteverzuim zal minder snel voorkomen en je krijgt medewerkers die bevlogen zijn en werkplezier hebben.

Wat kun je er aan doen?

Hoe creëer je vertrouwen in een team? Wat is er aan te doen?

Duidelijkheid

 • doe wat u zegt en zeg wat u doet! Duidelijkheid binnen organisaties helpt bij het creëren van vertrouwen. Het is niet een soort bijvangst. Het is een team- of organisatiebehoefte. Jouw medewerkers willen weten waar ze aan toe zijn:
  • waar gaan we naar toe als organisatie?
  • wat wordt er van mij verwacht? welke taken heb ik?
  • hoe gaan we het doen?
  • wat zijn mijn verantwoordelijkheden?
  • Waar zijn anderen verantwoordelijk voor?
  • duidelijke afspraken maken en nakomen

Open staan voor

 • Open staan voor noem ik een tweede pijler. Het is de sociale cement in het verkrijgen van vertrouwen. Commitment verkrijgen op jouw visie, ideeën, voorstellen en afspraken lukt alleen wanneer je open staat voor kritiek, commentaar en een afwijkende mening. Geef je teveel richting dan ontstaat er weerstand omdat je te weinig open staat voor de mening en zienswijze van anderen. Geef je te weinig richting dan zal het team stuurloos rondlopen of nemen zij de leiding over. Bovendien ontstaat er verwarring en geen vertrouwen.

Waardering

 • Een belangrijk item van het onderdeel vertrouwen is de waardering die teamleden ervaren. En voor de duidelijkheid: dat heeft niets met sociale peptalk te maken of met afkoopsystemen als bonussen en salarisverhoging. Je hoeft de drumband ook niet te laten komen. Waardering zit vooral in het uitspreken van waardering en nog meer in verantwoordelijkheid geven, delegeren en loslaten. De mooiste waardering die je iemand kunt geven is: hem/haar inzetten op zijn kwaliteiten.

Positief werkklimaat

 • Is het glas halfvol of half leeg? Spreek jij jouw waardering uit voor collega’s? Is er ruimte om fouten te maken? Zie je een fout als een kans om verbeteringen door te voeren of is dat een bedreiging? Betrek je jouw medewerkers bij veranderingen? Is de sfeer positief op de afdeling? Voelt men zich voldoende veilig?

Betrouwbaar en integer

 • Een zeer belangrijk onderdeel is dit: leiders dienen betrouwbaar en integer te zijn. Dat wil zeggen dat ze hun beloften, toezeggingen en verplichtingen dienen na te komen. Woord en daad dient in overeenstemming te zijn. Wat met de mond wordt beleden, moet nageleefd worden. Leiders brengen hun eigen woorden in de praktijk en daar waar nodig zijn ze er voor hun medewerkers. Kortom: leiders hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om integriteit.

De kracht van verbinding

Bouwen aan een gezond team. Dat is werken aan veiligheid en vertrouwen. Want dat zijn de fundamenten van een echte verbinding. Vrijheid is het logische gevolg van die verbinding.

Werken aan de vier V’s

Werken aan verbinding begint dus met zorgen dat het veilig is. Dan kan het vertrouwen groeien dat nodig is om verbinding te ervaren. Vanuit gezonde verbindingen ontstaat vrijheid. De ruimte om te creëren. Hoe gezonder de onderlinge verbindingen, hoe beter je team functioneert.

Om je een concreter beeld te geven van de bouwstenen:

VERBINDING
Balans in geven & ontvangen
Wederzijdse afhankelijkheid
Onderling begrip
Samen delen
Jezelf kunnen zijn (echtheid)
Gezamenlijke verantwoordelijkheid BESEF:
De ander is er voor mij
en ik ben er voor de ander.
VERTROUWEN
Openheid & eerlijkheid
Oog hebben voor de details
Beloften nakomen
Trouw durven zijn
Aanspreekbaar zijn opgedrag
Vergevingsgezind blijvenBESEF:
De ander kan er voor mij zijn
en ik kan er voor de ander zijn
VRIJHEID
Ruimte creëren, ervaren, krijgen, innemen
Recht doen aan de waarheid
Ontplooiing & creativiteit
Dynamiek
Vrij om goed te doen
Vrij om stappen te zetten (moed)
Eigenaarschap verwerven
Je verantwoordelijk wetenBESEF:
Ik mag er zijn en de ander zal er zijn.

VEILIGHEID
Duidelijk & transparant
Feiten helder zichtbaar
Complimenten geven
Oprechte aandacht voor de ander
Geborgenheid
Geen ruimte voor een cynisch klimaat
Respectvol omgaan met elkaar
Intenties met elkaar delenBESEF:
De ander wil er voor mij zijn
en ik wil er voor de ander zijn.
4 V Model Steyn&allberg

Met een scan/vragenlijst kunnen we een goed beeld krijgen van je organisatie. Deze geeft een goed beeld van hoe je team, afdeling of organisatie ‘scoort’ op Veiligheid, Vertrouwen, Verbinding en Vrijheid. Zodat je helder krijgt waar je met elkaar aan werken kunt.

Wat is verbinding?

Wij mensen zijn sociale wezens. Groepsdieren. Verbinding is een basisbehoefte van elk mens. Maar wat is verbinding precies? Het is exact die vraag die Brené Brown ertoe leidde om haar onderzoek te starten. Inmiddels al meer dan 15 jaar geleden. En haar ervaring was dat als je aan mensen vraagt wat verbinding is, dat ze dan vooral vertellen wanneer ze géén verbinding ervaren.

Verbinding is lastig te omschrijven.

Wat verbinding precies is. Met wie we het ervaren en wanneer. En hoe we er voor kunnen zorgen dat we er meer van krijgen. Of dat de verbinding steviger wordt. Terwijl we dit toch zo hard nodig hebben. Verbinding is een basisbehoefte voor ons als mensen. Om ergens bij te horen, dat groter is dan wijzelf, dat inspireert ons, dat geeft ons een reden van bestaan. Alle reden dus om eens goed te kijken wat verbinding is. Uit welke elementen het bestaat, zodat je kunt onderzoeken wat je kunt doen om verbinding te versterken of te vormen.

Definitie verbinding door Brené Brown :

Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, kunnen geven en ontvangen zonder oordeel en steun en kracht ontlenen aan de relatie.

De definitie verder uitgewerkt:

Gezien, gehoord en gewaardeerd voelen

1. Gezien, gehoord en gewaardeerd voelen: Verbinding ontstaat alleen als je voelt dat je er écht mag zijn. Als je gezien wordt als mens en niet als functie, of als hulpmiddel of als weerstand. Ik kan pas verbinding voelen met jou als ik weet dat ik er mag zijn mét alles wat jij fijn en leuk vindt én alles wat je misschien lastig of vervelend vindt.

Kunnen geven en ontvangen zonder oordeel

2. Kunnen geven en ontvangen zonder oordeel: Verbinding gaat ook over wederkerigheid. Elkaar ondersteunen en helpen. Dat kan gaan over praktische hulp, maar net zo goed over mentale support. Het belangrijkste element daarbij is dat er geen oordeel is bij wat je geeft of ontvangt. Dat je weliswaar de kinderen van je vriendin opvangt, maar ondertussen denkt: ik heb mijn leven toch een stuk beter georganiseerd dan jij… En is hulp geven zonder oordeel misschien niet zo moeilijk voor je, hoe zit het dan met hulp vragen, zonder dat je een oordeel hebt over jezelf?

Steun en kracht ontlenen aan de relatie

3. Steun en kracht ontlenen aan de relatie: Dit is een vertaling van de Engelse termen: ‘sustenance and strength’. Deze woorden kun je ook vertalen als: energie, voeding, opgeladen worden. En dat is wat verbinding in een relatie brengt. Dat je weer even vooruit kunt, omdat je je opgeladen voelt. Soms ziet dat er heel concreet en praktisch uit in de vorm van feitelijke ondersteuning. Maar vaak is dit niet zo tastbaar maar weet je voor jezelf heel goed: ik voel me opgeladen, ik heb er energie van gekregen.

Deze elementen vormen een verbinding.

Als je deze elementen herkent in relaties met anderen kun je ook actief werken aan de versterking van verbinding. Door aan elk van de elementen aandacht te besteden en daarin te investeren. Zo zal de verbinding dan ook steviger worden.

Handreiking bij het verkennen van het begrip vrijheid

In onze huidige samenleving vinden we vrijheid heel vanzelfsprekend. Maar dat is niet altijd zo geweest in Nederland.
En nog steeds leven op verschillende plekken op de wereld mensen niet in vrijheid. Wat betekent het begrip vrijheid eigenlijk? 

Vrijheid in organisaties

Een begrip als ‘vrijheid’ betekent niet voor iedereen hetzelfde. Dankzij regels ontstaat een kader waarin vrijheid beleefd kan worden. Als je de regels niet hebt en iedereen maar doet waar ie zin in heeft, zal de vrijheid van de één de vrijheid van een ander belemmeren binnen een organisatie. Daarom maken we afspraken met elkaar. Dit omdat we mensen voor elkaar willen beschermen(de eerder benoemde veiligheid).

Vrijheid is vertrouwen

Maar welke regels we afspreken met elkaar is niet per se een vanzelfsprekende keuze voor iedereen. we moeten ons er ook aan houden binnen een organisatie dit is het stuk vertrouwen. De verschillende meningen over het vertrouwen leiden regelmatig tot discussie of zelfs tot conflicten binnen een organisatie. Dat zie je bijvoorbeeld als in een gezin de kinderen regels van ouders ter discussie stellen. Dat maakt dat vrijheid geen vaststaand gegeven is maar continu in beweging. Het is afhankelijk van de

Mensen maken keuzes in de manier waarop ze vrijheid willen beleven. Staat het recht van vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld boven de vrijheid van godsdienst? Een verkondigde mening kan kwetsend zijn voor gelovigen. En wat nou als de vrijheid van godsdienst niet strookt met het recht om te mogen zijn wie je bent. Als gelovigen bijvoorbeeld tonen dat ze moeite hebben met homoseksualiteit? Op dat moment begint de vrijheid van de één daar waar de vrijheid van een ander ophoudt.

Dit artikel over Veiligheid vertrouwen verbinding en vrijheid in uw organisatie! is geschreven door Virgil van Dijk

ONTWIKKEL

JEZELF

IK WIL GRAAG DE WHITEPAPER ONTVANGEN.

Download white paper ‘Datagedreven besluitvorming’

wij ontwikkelen groei samen met jou

Steyn&Allberg maakt gebruik van cookies

Welkom! Leuk dat je interesse hebt in onze diensten. Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren en doorgaan’ te klikken ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.