Groepscoaching of intervisie?

Groepscoaching of intervisie wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? En wanneer zet u het? Hieronder een aantal vragen die u helpen om mogelijke intervisie in te zetten:

  • Droomt u ook van een betrokken goedlopend team?
  • Hoe kunt u de groepsdynamiek nog verbeteren?
  • Hoe kunnen we ons meer verbonden voelen met elkaar, zodat we als team een gezamenlijke focus (terug)krijgen?
  • Hoe kunnen de kwaliteiten en talenten van alle betrokkenen worden benut?
  • Hoe gaan wij als groep om met een veranderingsproces?

Hierboven staan een paar voorbeeld vragen die bij groepscoaching of intervisie aan de orde kunnen zijn. Daar waar op uw afdeling of in uw team de relaties verstoord zijn kan mediatie of groepscoaching helpen de communicatie weer op gang te brengen. Door goede communicatie en feedback kan het team het gevoel terug krijgen. Een teamleider en of leidinggevende heeft hierbij een belangrijke rol. Om de antwoorden op bovenstaande vragen te beantwoorden!

HET PROCES VOORAF!

Voordat we over gaan tot intervisie of groepscoaching starten we met een belachelijk goede intake. Dit doen we op de volgende wijze: aan de hand van de vraag wordt er een diagnose gemaakt. Op basis van de vraag en de diagnose wordt een analyse en een eerste terugkoppeling van bevindingen gegeven aan de opdrachtgever. Wij betrekken management altijd bij dit soort specifieke vragen. Uit ervaring weten dat het betrekken van het management ook de sleutel is tot succes.

Aan de hand van concrete en persoonlijke gesprekken en eventueel oefeningen wordt met elkaar onder begeleiding van de coach gezocht naar strijdige en gemeenschappelijke belangen en wensen. We bekijken de mogelijke oplossingen in de ontstane impasse. Afhankelijk van de lastigheid van de geven feedback wordt er overlegt of er groep mediationgroepscounselinggroepscoaching of intervisie nodig is.

WANNEER ZET JE WELKE GROEPSCOACHING VORM IN

Het is lastig om te bepalen welke vorm er het meest geschikt is voor de situatie. Bij de analyse is daarvoor een belangrijke informatie nodig! Mediatie is de meest heftige vorm om in te zetten en intervisie de minst heftige. Uiteindelijk zou een leidinggevende of daartoe opgeleide medewerker(s) de intervisie zelf kunnen begeleiden. Om duidelijk te krijgen wordt hieronder beschreven wat welke vorm nou precies inhoud!

WAT IS MEDIATIE?

Mediatie is sturende of bemiddelend maar soms zelfs dwingende manier van groepscoaching. Deze vorm zetten we in als er ernstige conflicten in een team zijn die opgelost moeten worden. Soms is de dwingende manier nodig om weer rust in een team te krijgen. De besluiten die worden genomen worden vaak ook overgenomen door de leidinggevende en deze blijft er op sturen controleren.

WAT IS COUNSELING?

Counseling wordt ingezet om sturing te geven aan een team. Het is minder dwingend dan mediatie om dat het vaak minder dwingend nodig is. Maar wel sturend omdat vaak kennis en of kunde ontbreekt. Vaak wordt er ook geadviseerd om trainingen op het gebied van communicatie te volgen. Zodat men in de toekomst verder kan zonder externe begeleider of groepscoach.

WAT IS GROEPSCOACHING?

Groepscoaching wordt ingezet om de mensen zelf te laten ontdekken wat en hoe ze bepaalde vragen kunnen oppakken. Ook hier is training mogelijk. Bij training staan de onderwerpen vast en zijn bepaald bij groepscoaching pakken we op wat nodig is om bijvoorbeeld rolonduidelijk weg te nemen. Of weer veiligheid en verbinding in het team te ervaren.

WAT IS INTERVISIE

Intervisie is een manier om persoonlijke problemen aandachtgebieden op de pakken. Dit werkt bijvoorbeeld zeer goed bij vragen als vinden van de balans tussen prive en werk of als een vraag hoe vertelt u dat u niet eens bent met de beslissing van een leidinggevende. Hierover volgt binnenkort meer want over intervisie kan een nieuwe blog geschreven worden.

WAT LEVERT GROEPSCOACHING U OP?

Een ieder van het team wordt zich bewust van zijn/haar rol in het team, hoe anderen naar die rol kijken en hoe de balans wordt verstoord. Ook krijgt u inzicht in de mogelijkheden om de balans te herstellen en wat uw rol als groepslid hierin is. Van daaruit kunnen jullie als team bewuste keuzes maken om de balans en het groepsgevoel vanuit vertrouwen in elkaar te herstellen.

GROEPSCOACHING OF TRAINING?

Bij groepscoaching staan de bespreken onderwerpen en resultaten minder vast dan bij een training. Bij een training volgt u het trainingsprogramma en leert u vaardigheden, gedrag, inzicht en kennis aan. Bij groepscoaching gaat het om het verkrijgen van inzichten die u gaat omzetten naar ander gedrag. Als voorbeeld bij Coaching krijgt 60% inzicht en bij trainig 40% inzicht, maar dit is lastig vast te leggen. Coaching gaat over in training en training gaat over in coaching!

FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN IS DE SLEUTEL

Feedback geven en ontvangen is de sleutel tot het krijgen van inzicht. In de ontmoeting met de ander krijgt u meer inzicht in uzelf. Feedback is heel belangrijk in deze. Hoe geef en ontvang je feedback? U geeft elkaar vanuit een betrokken, liefdevolle en duidelijke mindset hele persoonlijke feedback. Juist deze feedback stelt u in staat diepgaand inzicht te krijgen.

VOORDELEN VAN GROEPSCOACHING

• U vindt herkenning en Inzicht
• U ontmoet mensen met dezelfde problemen die echt begrijpen waar je het over hebt
• U krijgt voorbeelden van hoe mensen anders met problemen omgaan

Er zijn nog veel meer voordelen.

Dit wordt door mensen die groepscoaching volgen als heel fijn ervaren.

WAT DOE EEN GROEPSCOACH OF INTERVISIE BEGELEIDER?

Een groepscoach van Steyn & Allberg schept de voorwaarden voor een goed verloop van de bijeenkomst. Een sfeer waarin u zich veilig voelt en u zich kan uiten. We maken afspraken met elkaar over de omgang. Hierbij is het belangrijk dat we elkaar respecteren en elkaar laten uitspreken. Tijdens de sessies zal afwisselend aandacht zijn. De ene keer komt de één meer aan bod, de andere keer de ander. Een Groepscoach zorgt dat iedereen voldoende aan bod komt. Daarnaast zorgt de groepscoach voor genoeg uitdaging om nieuwe zaken te proberen en te experimenteren. We maken gebruik van bepaalde technieken en oefeningen om u te helpen een diep inzicht te krijgen ten aanzien van de vragen die er zijn.

WAT IS DE AANPAK VOOR GROEPSCOACHING?

Een coachgroep bestaat minimaal uit 3 personen, maximaal 12. Alle deelnemers hebben een positieve intentie waarin ze zich willen ontwikkelen. U gaat aan de slag met uw eigen vragen of de organisatievraag. U levert ook een bijdrage aan de vragen van de andere.

VOORBEELD GROEPSCOACHING IN DE PRAKTIJK: UITGELEGD IN 5 STAPPEN

Groepscoaching: hoe gaat dat in de praktijk? Een simpele uitleg in 5 eenvoudige stappen mét voorbeelden.

de groep functioneert niet (meer) en resultaat blijft achter.

U werkt als groep al enige tijd samen, en het gaat stroef onderling. Sterker nog: er zijn ergernissen en conflicten. En er iets aan doen lukt niet dat is lastig. Als we het over het teruglopen van de resultaten hebben dan krijgen we ruzie en wijzen we naar elkaar.Het bekende moddergooien is daarmee begonnen. Als u dit bekend voorkomt dan is het tijd om samen met een groepscoach van Steyn & Allberg te kijken wat er in de groepsdynamiek gebeurt en hoe u dat uiteindelijk kan veranderen.

STAP 1: DIAGNOSE

Zodra een groep vaststelt dat ze er zelf niet uitkomt om te veranderen, ontstaat de vraag: “Maar hoe kunnen we dat dan wél veranderen?” De beoogde coach stelt vragen, analyseert en geeft feedback in dat eerste gesprek. Samen met (enkele van) de groepsleden stelt hij/zij vast wat de kern van de issues is of waar die kern gezocht moet worden.

STAP 2: ANALYSE

De intake is een voortzetting van het kennismakingsgesprek, nadat de groep besloten heeft om met de groepscoach verder te gaan. Meestal is dat een “Ja” maar soms zijn de conflicten zo heftig dat mediatie nodig is.

STAP 3: VOORBEREIDINGEN VOOR GROEPSCOACHING

Voordat er ook maar één bijeenkomst in het kader van groepscoaching kan beginnen, start de voorbereiding. En men leert hoe feedback te geven. Zodat op een constructieve manier de bijeenkomst vorm gegeven kan worden.

STAP 4: DE GROEPSCOACHING

Na voorbereiding start de daadwerkelijke groepscoaching. Vervolgens zet ik diverse werkvormen in, die wij als coach kunnen toepassen. Daarmee zorg ik dat iedereen aan het woord komt, dat iedereen zijn/haar mening kan geven en dat iedereen het gevoel heeft dat zijn/haar mening er toe doet.

De coach zorgt ervoor dat de groep niet (te ver) afdwaalt van het pad om de doelen van de groepscoaching te bereiken. Door mensen die lang aan het woord zijn te stoppen zodra de essentie van hun betoog helder is. Door op verschillende manieren informatie uit de groep te verzamelen en te bundelen.

STAP 5: EVALUATIE VAN DEGROEPSCOACHING

En dan is het aan de groep zelf om, na de groepscoaching, zelf aan de slag te gaan in de praktijk van alledag. Nadat men een korte evaluatie heeft gehouden. Tevens bedenken de deelnemers hoe ze de inzichten om kunnen zetten naar gedrag dat past om het gewenste resultaat te krijgen.

RANDVOORWAARDEN GROEPSCOACHING

Vaak vindt groepscoaching plaats op een externe locatie, omdat de groep dan als in een snelkookpan snel tot inzichten kan komen van wat werkt en wat beter kan werken. Maar dat maakt het niet altijd even makkelijk om de ervaringen en inzichten (en gemaakte afspraken zoals een plan van aanpak) in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Daarom is het aan te raden om, enige tijd na een groepscoaching in deze vorm, een korte bijeenkomst te organiseren(intervisie) met de coach om de voortgang en resultaten samen te bekijken. Dat leidt tot bewustwording van de zaken die goed gaan en bijstelling van afspraken over wat beter kan.

Een alternatief is om de groepscoaching op regelmatige basis plaats te laten vinden. En het de deelnemers zelf aan te leren hoe intervisie te doen. Herhaalde korte bijeenkomsten waarbij vanuit een helikopterview naar de dagelijkse gang van zaken gekeken wordt, om daarna weer gewoon aan de slag te gaan.

WILT U MEER WETEN OVER GROEPSCOACHING??

Neem dan contact op met Steyn & Allberg en wij helpen u graag verder!! 0625191202

Dit Artikel geschreven door Virgil van Dijk Partner bij Steyn & Allberg

virgil.vandijk@steynallberg.nl

Bericht Delen

ONTWIKKEL

JEZELF

IK WIL GRAAG DE WHITEPAPER ONTVANGEN.

Download white paper ‘Datagedreven besluitvorming’

wij ontwikkelen groei samen met jou

Steyn&Allberg maakt gebruik van cookies

Welkom! Leuk dat je interesse hebt in onze diensten. Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren en doorgaan’ te klikken ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.