Teamprestatie verbeteren door samenwerking op de stormbaan ?

Teamprestaties kun je niet verbeteren met een stormbaan? En dit werk ookt echt niet om beter te worden in leidinggeven! En een stormbaan zorgt ook zeker niet voor een beter team!  Het werkt om juist om de onderliggende manier van communiceren, drijfveren en gedrag boven te krijgen. Juist dit zorgt voor inzicht in het gedrag van elkaar en de manier van communiceren. En dat zorgt voor betere teamprestaties. Met goede begeleiding is dit een eerste stap om het beste team te worden. Dit traject is een samenwerking met onze partner MyTalentBoard in opdracht van de hogeschool van Amsterdam. Dit op de mooie locatie van Action Planet.

De aanpak

In opdracht van de hogeschool van Amsterdam is er een vraag gekomen om studenten bewust te maken van hun talenten. Zodat ze met meer plezier hun studie kunnen voltooien en er minder drop-outs zijn. Het gaat hier om het maken van de juiste opleidingskeuze. Een keuze die past bij de talenten van de studenten en nog veel belangrijker een keuze voor de toekomst. Met behulp van een aantal stappen begeleiden we vanuit Steyn & Allberg en MyTalentBoard de studenten en de leraren om deze doelen te realiseren.

Stap 1 MyTalentBoard invullen en feedback ontvangen

We beginnen met het invullen van de talentscan via MyTalentBoard.  In de talentencheck zit de officiële big 5 test. En nog een aantal testen die goed inzicht geven in welke omgeving jouw talenten en drijfveren het beste uitkomen.

Mytalentboard
(T)ESTEN

Stap 2 MyTalentBoard gebruiken voor ze de stormbaan opgaan

In MyTalentBoard zit een 360 graden feedback mogelijkheid. Die we gaan gebruiken om binnen een team bewust te worden hoe andere naar ons kijken. Dit is dan gericht op onze manier van  communicatie en op onze drijfveren. Voor het bedrijfsleven maken we dan gebruik van specifieke bedrijfsprofielen en functieprofielen om de gewenste talenten en competenties aan te geven. En natuurlijk kunnen we ook aangeven hoeveel ervaring  een medewerker of een student heeft.

Voordelen van MyTalentBoard zijn:

  • Diverse assessment tools! (Big 5, Quinnmodel en drijfveren)
  • 360 graden feedback
  • Functieprofielen
  • Online leeromgeving
  • CV generator en nog een groot aantal mogelijkheden!

Nieuwsgierig? We vertellen je er graag meer over! In een DEMO/presentatie van MyTalentBoard.

Stap 3 De stormbaan om samenwerking en talenten inzichtelijk te krijgen

De stormbaan bij Action Planet is een mooie locatie. Met goede en pittige hindernissen. Alles is aanwezig om primair gedrag in de mens omhoog te halen. We doen dit aan het begin van een traject om inzicht te krijgen in de medewerker of student. Inzicht en bewustwording van de drijfveren en de manier van communiceren. Door de vermoeidheid die optreedt bij het uitvoeren van de hindernissen waar je focus en aandacht continue aanwezig moeten blijven, om veilig over de stormbaan heen te gaan. Is primair communiceren de basis waar we op terugvallen. De basis en primaire gedrag wordt  weer benut om verdere meetingen en te realiseren doelen in  MyTalentBoard vast te leggen. MyTalentBoard is dan ook een HRM  systeem dat voldoet aan de AVG eisen vanwege deze mogelijke vastlegging.

Vanuit Steyn & Allberg bieden we trainingen op het gebied van :

  • Demo MyTalentBoard
  • Leiderschapsstijlen
  • Teambuilding
  • Feedback geven en ontvangen
  • Communiceren

Stap 4 Een leven lang Leren Monitor

MyTalentBoard is een volledige service die  een leven lang leren kan monitoren. Ondersteund met goede opleidingen trainingen en cursussen ben je in staat om je vorderingen te monitoren in MyTalentBoard. Zo kunnen we dus ook bij de Hoge school van Amsterdam de voortgang zien en bewaken van de studenten zodat de gewenste doelen worden gerealiseerd. De doelen van de studenten maar zeker ook van de Hogeschool van Amsterdam!

Wat is de juiste keuze qua opleiding

Wat opvalt is dat de risico leerling creatief en over het algemeen erg gevoelig is. Deze leerling loopt risico om als drop-out niet meer deel te kunnen/willen nemen aan het (reguliere) onderwijs. Hij is niet gemotiveerd voor schoolse taken en zoekt buitenschoolse uitdaging om zijn interesses te volgen.

Deze leerling geeft blijk van een negatief zelfbeeld: isoleert of verwaarloost zichzelf, verstoort situaties, bekritiseert zichzelf en anderen, voelt zich snel aangevallen of afgewezen. De drop-out is een absolute onderpresteerder (presteert gemiddeld of minder) en heeft baat bij alternatieve leerervaringen.

Deze leerling is op school slechts nog fysiek aanwezig, maar voelt en toont zich niet echt betrokken, of neemt zelfs onregelmatig deel aan het onderwijs. Er is een risico dat deze leerling uiteindelijk (zonder diploma) het onderwijs verlaat. Juist dit proberen we te voorkomen door de drijfveren in kaart te brengen.

De vijf succesfactoren van teamprestaties!

De samenstelling van een team leidt de organisatie, de juiste individuele drijfveren en het gezamenlijk bepalen van doelen zijn belangrijke stappen voor het behalen van successen en resultaten. Maar hoe maak je nu inzichtelijk in welke fase een groep zich bevindt op weg naar een succesvol resultaat? 

Om dit inzichtelijk te maken en te bepalen welke rol de leider moet nemen wordt regelmatig het model van Patrick Lencioni gebruikt.

Patrick Lencioni is een Amerikaanse organisatie adviseur die zich richt op teamontwikkelingsfasen. In zijn model (de Piramide van Lencioni) gaat hij in op de vijf frustraties van teamwork en de ontwikkeling ervan. Het model laat twee piramides zien waar de eigenschappen van het succesteam afgezet wordt met de eigenschappen van een team waar effectiviteit en synergie verdwenen zijn. De piramide bestaat uit vijf lagen die onderstaand behandeld worden:

Vertrouwen vs het ontbreken van vertrouwen (onkwetsbaarheid) bij Teamprestatie zichtbaar op de stormbaan

De fundering van een succesvol team is vertrouwen. Wanneer er vertrouwen is, zijn de bedoelingen helder en voorspelbaar. Er is respect naar elkaar en de teamleden stellen zich kwetsbaar op. Afwezigheid van vertrouwen leidt echter tot een ongezonde behoefte aan onkwetsbaarheid, het ontbreken van respect en het herkennen van elkaars krachten. Het ontbreken van een stevige fundering (lees vertrouwen) zal doorwerken in de volgende niveaus.

Een perfect voorbeeld van hoe deze belangrijke bouwsteen ingevuld dient te worden is de organisatie van de defensie. 1 team 1 taak.  

Productieve conflicten vs kunstmatige harmonie bij teamprestatie

Teams die confrontaties aangaan kunnen levendig en boeiend vergaderen. Ze ontwijken geen moeilijke onderwerpen, ze denken als groep mee, spreken ideeën uit en gebruiken die zonder vooroordeel. Het ontbreken van vertrouwen in elkaar leidt vaak tot de angst voor conflicten en confrontaties en dit leidt weer tot spanningen.

Betrokkenheid vs vaagheid bij Teamprestatie

Betrokkenheid gaat over duidelijkheid en steun. Er is een eenheid in het team, en men accepteert dat te lang zoeken naar consensus niet werkt; volledige overeenstemming is onmogelijk . De andere kant van het spectrum is vaagheid. Een te grote behoefte aan consensus en het kiezen voor de veilige middenweg geeft geen richting en zorgt er uiteindelijk voor dat resultaten niet worden behaald.

Verantwoordelijkheid vs lage standaard

Teams verbeteren de onderlinge relaties door elkaar ter verantwoording te roepen. Op die manier laten ze zien dat ze elkaar respecteren en hoge verwachtingen koesteren omtrent elkaars prestaties. Teamleden die elkaar niet ter verantwoording roepen bij de na te komen afspraken zullen irritaties gaan ervaren. Dit zorgt voor spanningen en het spreekt voor zich dat ook dan de gewenste resultaten niet behaald worden.

Resultaten vs status ego

De laatste eigenschap om resultaten te behalen is de totale focus en commitment van het team op de teamdoelstellingen. De afwezigheid hiervan leidt er toe dat eigen belangen zoals het eigen ego, carrièreplanning status of erkenning belangrijker gevonden worden. Het team stagneert hierdoor en teamresultaten worden niet behaald.

Dit artikel over Teamprestatie verbeteren door samenwerking op de stormbaan ? Is geschreven door Virgil

ONTWIKKEL

JEZELF

IK WIL GRAAG DE WHITEPAPER ONTVANGEN.

Download white paper ‘Datagedreven besluitvorming’

wij ontwikkelen groei samen met jou

Steyn&Allberg maakt gebruik van cookies

Welkom! Leuk dat je interesse hebt in onze diensten. Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren en doorgaan’ te klikken ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.