Conflicthantering (mens) Competentie 11

Conflicthantering is een manier om conflicten niet laten escaleren of uit de weg gaan maar aan te grijpen als kansen om tot win-win situaties te komen. Ontwikkelbaarheid = gemiddeld

Wat is Conflicthantering ? 

Bij Conflicthantering gaat het om hoe op een effectieve manier met conflicten kan worden omgegaan. Iedereen kijkt met een andere bril naar de wereld. Er moet dus rekening gehouden worden met bijvoorbeeld cultuurverschillen, man-vrouw verschillen en leeftijdsverschillen.

Welke soorten conflicten zijn er bij Conflicthantering ?

Soorten conflicten:

 • Instrumentele conflicten. Het conflict gaat over inhoudelijke zaken. …
 • Onderhandelingsconflicten. Bij deze conflicten draait het om de verdeling van schaarse middelen. …
 • Machtsconflicten. Wie is de baas? …
 • Sociaal-emotionele conflicten. Deze conflicten draaien rond waarden, normen, vertrouwen en aanvaarding.

Wat is de betekenis van conflicten?

De letterlijke betekenis van conflict is ‘botsing/strijd/meningsverschil‘. Het is een botsing tussen mensen en hun waarheden. Meestal zijn er meerdere partijen bij betrokken, maar dit hoeft niet. Er kan bijvoorbeeld ook een conflict in uzelf ontstaan als uw waarheid niet matcht met die van een ander.

Wat zijn de vijf stappen in het omgaan met conflicten?

Wij leggen het u uit in onderstaande vijf stappen.

 1. Herken het conflict. Allereerst is het belangrijk om het conflict of de irritatie te herkennen. …
 2. Erken het conflict. Na het herkennen van het conflict, is erkenning de volgende stap. …
 3. Maak het probleem bespreekbaar. …
 4. Communiceer constructief. …
 5. Kom tot een geschikte oplossing.

Wat zijn de 4 Conflictstijlen bij Conflicthantering ?

De volgende vijf stijlen zijn te onderscheiden:

 • Forceren of afdwingen: jouw wil doordrukken. …
 • Sussen of toedekken: de ander gelijk geven. …
 • Vermijden of uit de weg gaan: het conflict ontlopen. …
 • Probleemoplossen of samenwerken: beide partijen lossen het op. …
 • Onderhandelen of het compromis zoeken: de gulden middenweg.

Hoe moet je omgaan met conflicten?

Gouden regels:

 1. Praat voor jezelf. …
 2. Blijf bij het onderwerp en de feiten. …
 3. Luister naar de ander. …
 4. Zet jullie beide belangen en behoeften naast elkaar. …
 5. Bespreek mogelijke oplossingen. …
 6. Beslis samen welke oplossing de beste is en maak afspraken over de naleving ervan en over een toekomstige constructieve samenwerking.

JUNIOR GEDRAGSKENMERKEN Conflicthantering

 • Voelt spanning op individueel niveau en in een team aan en benoemt deze.
 • Zoekt naar concrete oplossingen waarin alle partijen zich kunnen vinden.
 • Draagt verschillende oplossingen aan die geaccepteerd worden door de conflicterende
 • partijen.
 • Onderzoekt wat de redenen en achtergronden van een conflict zijn.
 • Creëert vertrouwen om conflicten op te lossen.

MEDIOR GEDRAGSKENMERKEN Conflicthantering

 • Herkent complexe belangen en/of onuitgesproken meningen.
 • Anticipeert op complexe belangen en/of uitgesproken meningen.
 • Laat zien in staat te zijn om spanningen te doen verminderen.
 • Zoekt bij tegengestelde meningen naar één of meerdere gemeenschappelijke noemers.
 • Weet de machtsverhoudingen in een team in te schatten.

SENIOR GEDRAGSKENMERKEN Conflicthantering

 • Blijft doorvragen om de tegenstellingen binnen het conflict grondig te analyseren.
 • Stimuleert de conflicterende partijen om zelf te komen met mogelijke oplossingen.
 • Weet conflicterende partijen te overtuigen om te komen tot een oplossing van het conflict.
 • Is in staat om de voordelen te laten zien van wederzijdse samenwerking.
 • Borgt de wederzijdse aanvaarde oplossingen van het conflict.

Bericht Delen

ONTWIKKEL

JEZELF

IK WIL GRAAG DE WHITEPAPER ONTVANGEN.

Download white paper ‘Datagedreven besluitvorming’

wij ontwikkelen groei samen met jou

Steyn&Allberg maakt gebruik van cookies

Welkom! Leuk dat je interesse hebt in onze diensten. Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren en doorgaan’ te klikken ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.